Services Agile Organisations

Transformeer naar een bedrijfsbrede agile samenwerking

Door continue  marktveranderingen en snel evoluerend klantengedrag is agility de enige manier waarop een bedrijf kan floreren en zijn duurzame, competitieve toekomst kan veiligstellen. Echte business agility om voortdurend te reageren met innovatieve bedrijfsoplossingen, sneller dan de concurrentie, zal het verschil maken tussen de winnaars en degenen die niet zullen overleven.

Business Agility Icon

Onze geïntegreerde en holistische agile scaling-raamwerk en -methode

Onze aanpak stelt onze klanten in staat om snel en wendbaar te reageren op veranderende eisen van klanten en marktverstoringen, met innovatieve bedrijfsreacties.

We ontwerpen, passen aan en verankeren meerdere types van geschaalde agile bedrijfsmodellen, bijvoorbeeld:

  • agile projectteams
  • agile productteams
  • agile DevOps-teams
  • agile Biz-Dev-Sec-Ops teams

Het creëren van echte business agility dankzij de belangrijkste hefbomen

Agile Operating Model

Business agility strategie en geschaald operating model

Bedrijfsbreed en op maat

Wij helpen bedrijven bij het definiëren van hun business agility strategie en bij het ontwerp en de implementatie van hun op maat gemaakte agile operating model, governance, portefeuilleprioritering en besluitvorming. Uw bedrijfsmodel stelt u in staat om snel te ontwerpen en innovatieve klanten offers te leveren. Klantreizen vormen het hart van al uw agile teams, waardoor ongeziene bedrijfsflexibiliteit in uw hele bedrijf mogelijk wordt.

Agile Coaching

Geschaald agile leiderschap en teamcoaching

Uniforme en consistente aanpak

Wij leveren uniforme en georkestreerde agile coaching aan uw leiderschap op alle niveaus, inclusief C-niveau en teamniveau. Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, delen en vergroten al onze consultants hun kennis over agile transformatie op grote schaal. Ze beheersen wat werkt in een specifieke context en cultuur, maar ook de valkuilen om herwerkingen en reparaties te vermijden.

Agile Training

Geschaalde agile trainingen en traineeships

Uitzonderlijke expertise

We geven uitzonderlijke opleidingen in business agility. We beheersen een breed scala aan geschaalde agile praktijken en ceremonies van verschillende schaalscholen (bijv. Scrum@Scale, SAFe, LeSS, DA, Spotify), het afstemmen van agile trainingen of complete traineeships op uw specifieke behoeften en context. Dankzij onze expertise verworven in vroegere grootschalige implementaties, zijn we in staat om de theorie te combineren met de praktijk van de praktijk van de uitvoering.

Agile Leadership Awareness

Leadership Agile Awareness Workshops

Structuur ter ondersteuning van de strategische ambitie

Wij organiseren en leiden workshops met uw C-level suite en/of meerdere leiderschapsniveaus. Hier creëren we bewustzijn en begrip voor hoe een schaalbaar agile bedrijfsmodel uw bedrijf kan helpen om volledige bedrijfsflexibiliteit te bereiken. Het doel is om buy-in en ownership te creëren voor dit belangrijke transformatietraject waardoor uw bedrijf zijn strategische ambities kan realiseren.

DigitalScaler heeft een belangrijke rol gespeeld bij het helpen en coachen van onze teams die een periode van grote veranderingen doormaken. Hoofd van Agile Transformatie @ een grote financiële instelling

Ik wil mijn klantgerichte business agility verbeteren