Disclaimer

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Deze Website is eigendom van de DIGITALSCALER BV met administratiekantoor op p/a Bloomz, Lambroekstraat 5A in 1831 Diegem (België) met bedrijfsnummer 0722.844.988 (hierna: ‘DIGITALSCALER’, ‘wij’, ‘ons’).

Door gebruik te maken van de Website accepteert u deze voorwaarden voor het gebruik ervan (hierna ‘Gebruiksvoorwaarden’ genoemd). Als u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij u onze Website niet te gebruiken. Wij raden u aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen voor wijzigingen.

1. Intellectuele eigendom

Deze Website bevat foto’s, informatie, teksten, tekeningen, artikelen, functies en andere materialen en werken die beschermd zijn door auteursrechten en/of andere eigendomsrechten (hierna te noemen ‘Content’). Tenzij anders vermeld, wordt voor de Content een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang en weergave voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik verleend op voorwaarde dat u zich volledig aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt.

U wordt geen eigenaar van de inhoud wanneer deze naar uw computer wordt geüpload. Het verspreiden, reproduceren of kopiëren van de Content zonder voorafgaande toestemming van DIGITALSCALER is verboden. U kunt een verzoek om toestemming indienen bij info@digitalscaler.eu.

2. Privacy en gegevensbescherming

Wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Het is voor ons een prioriteit om uw gegevens adequaat te beschermen. Alle persoonlijke gegevens die door het gebruik van deze Website worden verzameld, zullen worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

3. Aansprakelijkheid

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan deze website om ervoor te zorgen dat de getoonde inhoud actueel en correct is. DIGITALSCALER behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u als gebruiker.

Wij kunnen echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld indien de informatie op onze Website onjuist, niet meer actueel en/of onvolledig zou zijn. Als gebruiker begrijpt u en gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de informatie op de Website.

4. Hyperlinks naar sites van derden

DIGITALSCALER kan hyperlinks aanbieden naar websites die door derden worden beheerd. Deze links worden uitsluitend ter informatie aangeboden.

Bovendien kunnen websites die geheel of gedeeltelijk aan derden toebehoren of die door derden worden gecontroleerd of beheerd, links naar deze website bevatten.

DIGITALSCALER heeft de inhoud van deze websites van derden niet onderzocht en heeft geen invloed op of controle over de inhoud of andere eigenschappen van deze websites. Geen van deze links kan worden beschouwd als een goedkeuring door DIGITALSCALER van de inhoud van dergelijke websites.

5. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en/of kosten die voortvloeien uit uw oneigenlijk gebruik van onze Website, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de schending van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze Content.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. U stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot uw gebruik van deze Website of van deze Gebruiksvoorwaarden zal worden ingediend bij de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, België.

7. Diversen

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden onafdwingbaar wordt verklaard, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en heeft zij geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Indien u vragen, problemen of klachten heeft, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op info@digitalscaler.eu of via DIGITALSCALER BV, p/a Bloomz, Lambroekstraat 5A in 1831 Diegem (België).