Blog Skilled Workforce

Uw weg naar een Skilled Workforce

In een tijdperk waarin digitale initiatieven zich met de snelheid van het licht aandienen, is het niet altijd eenvoudig om binnen de hele organisatie hetzelfde tempo aan te houden. Strategisch succes wordt bepaald door uw vermogen om vaardigheden, gedragingen en competenties te cultiveren in goed presterende en gemotiveerde teams. Een belangrijke onderscheidende factor om dit te laten gebeuren is ingebed in de rol van Human Resources en hoe zij een bekwaam personeelsbestand cultiveren.

Hoewel meerdere benaderingen haalbaar zijn, hebben ze allemaal een aantal stappen gemeen. Begin met het creëren van een strategisch personeelsplan, vertaal het in een adequaat sourcing model, ondersteun het met continue bijscholing, en koppel dit alles aan haalbare prestatiedoelen en beloningen. 

Auteurs: Dries Dewilde & Sonja Noben

Stap 1: Maak het Strategisch Personeelsplan van het bedrijf

Wanneer een bedrijf zijn strategische doelstellingen heeft bepaald, moet het zich ervan bewust zijn dat deze doelstellingen alleen haalbaar zijn als het personeel opgewassen is voor de taak. De doelstellingen moeten daarom 100% gealigneerd met de mensen van het bedrijf.

Human Resources is, samen met het digitale transformatiebureau, de drijvende kracht achter dit matchingsproces. Samen leveren zij dit proces en de ondersteunende tools.

Strategische doelstellingen worden vertaald in grote thema’s, epics, programma’s en projecten. Elk daarvan heeft bekwame mensen nodig in verschillende delen van de organisatie. Afhankelijk van de geïntegreerde plannen van al deze initiatieven, identificeert elke afdeling haar personeelsbehoeften op korte en lange termijn. Welke functies moeten beschikbaar zijn? Vanaf wanneer? Voor hoe lang? Welke vaardigheden en competenties zijn van cruciaal belang?

Het eerste resultaat van een dergelijke exercitie is een geïntegreerd beeld van de vraag naar mensen. Deze vraag wordt vervolgens gematcht met het beschikbare personeel: het aanbod van mensen.

Matching gebeurt niet alleen op het aantal mensen, maar ook op rollen, functies, vaardigheden en competenties. Typische hulpmiddelen hierbij zijn vaardigheidsmatrices en maturiteitsassessments, die beide deze oefening ondersteunen.

Het resultaat van dit matchingproces is een bedrijfsbrede fit-gap analyse, die de ontbrekende behoeften van het bedrijf laat zien op een tijdlijn die is afgestemd op de strategische doelen.

 

Stap 2: Vertaal het strategisch personeelsplan in een adequate Sourcing-aanpak

De kloof die in het strategisch personeelsplan is vastgesteld, kan op verschillende assen worden gemeten:

  1. Wat is de omvang van de kloof voor verschillende functies?
  2. Wat is de duur van de kloof?
  3. Is de kloof blijvend, of is het slechts een tijdelijke kwestie in de loop van het plan?
  4. Wordt de ontbrekende rol beschouwd als cruciaal voor de activiteiten van het bedrijf of niet?
  5. Zijn rollen voldoende beschikbaar, maar ontbreekt het ze aan de nodige maturiteit?
  6. Is een bepaalde rol te veel beschikbaar in verhouding tot de behoeften van het bedrijf?

Human Resources staat centraal bij deze belangrijke stap. Het geïdentificeerde hiaat is de basis voor haar activiteiten ter ondersteuning van de strategische doelstellingen van het bedrijf.

Al deze parameters zijn van invloed op het soort sourcing dat een bedrijf nodig kan hebben. Bij een gebrek aan cruciale functies op lange termijn kan het nodig zijn nieuwe interne mensen aan te werven, bijvoorbeeld via stages. Een gebrek aan vaardigheden of maturiteit in specifieke functies kan upskilling in al zijn vormen vereisen. Een overvloed aan mensen in bepaalde functies kan een heroriëntering en omscholing naar vastgestelde kloven vereisen. Bij een gebrek aan functies voor slechts een beperkte tijd of functies die niet als cruciaal voor de onderneming worden beschouwd, kunnen nieuwe externe partnerschappen nodig zijn.

Stap 3: Investeer in het bij- en omscholen van mensen

Het opzetten van externe partnerschappen is hoofdzakelijk de taak van Procurement. Human Resources moet de andere sourcingtypes aansturen: aanwerving, bijscholing en omscholing.

Het is de taak van elk individu om ervoor te zorgen dat hij over de vaardigheden en competenties beschikt om zijn taken uit te voeren. Het is de rol van Human Resources om een omgeving te creëren waarin dit kan gebeuren.

Ongeacht het type sourcing, is er één gemene deler: opleiding, coaching en leren. Dries Dewilde

De gap-analyse geeft een overzicht van waar en op welke onderwerpen het bedrijf moet investeren in training, coaching en leren. Het stelt Human Resources in staat om te kijken naar de meest prominente hiaten in de verschillende afdelingen en de meest geschikte investeringen te identificeren die het grootste investeringsrendement opleveren.

Een blended learning aanpak op basis van verschillende soorten leren heeft het meeste effect. Klassikale training, online training, podcasts en snackbare video’s zijn slechts het topje van de ijsberg van de mogelijkheden die er zijn. Ze moeten allemaal worden ingebed in een Digital Academy waar elk individu een welomschreven leertraject heeft gekregen. Zo’n aanpak biedt elk individu de mogelijkheid om zijn eigen tempo en mogelijkheden te bepalen.

Stap 4: Motiveren met prestatiemanagement en beloningen

Ten slotte moeten de individuele trajecten van elke werknemer allemaal leiden naar het verwachte doel, namelijk het bereiken van de strategische doelen zoals die door het topmanagement zijn gedefinieerd. Een vertaling van deze strategische doelen in persoonlijke doelstellingen en teamdoelstellingen is nodig om succesvol te transformeren. De doelstellingen kunnen leerdoelen zijn of doelstellingen waarbij leren een middel is om het doel te bereiken (procesdoelstellingen versus uitkomstdoelstellingen).

Een proces waarbij voortdurende feedback is ingebed in de bedrijfswaarden zal de individuen en de teams helpen de verwachtingen beter te begrijpen en bij te sturen waar en wanneer nodig. Ook tussentijdse competentiematrix beoordelingen en maturiteitsassessment checks vertaald in de nodige dashboards kunnen sturen in de richting van het gemeenschappelijke doel.

Reward Process

Belonen (in al zijn vormen) maakt integraal deel uit van prestatiemanagement en mag niet worden vergeten. Ook hier heeft Human Resources een belangrijke rol te spelen binnen dit steeds terugkerend proces. Vergeet echter niet dat een applaus of positieve feedback tien keer meer waard kan zijn dan een (financiële) bonus of salarisverhoging.

Laatste Gedachten

De 4-stappenaanpak is een continue spiraal. Van het bepalen van doelstellingen en het identificeren van hiaten tot het bouwen van oplossingen, uitvoering en evaluatie. Door deze bedrijfsbrede spiraal adequaat te doorlopen, wordt het risico vermeden van een organisatie die in verschillende tempo’s werkt.

Human Resources is cruciaal in deze zich herhalende cyclus. Wij zijn beschikbaar om zowel de HR-afdeling als de leiderschapsteams te ondersteunen bij de digitale transformatie van het bedrijf. Neem gerust contact met ons op om dit in uw bedrijf tot een succes te maken.

Ik wil Human Resources betrekken bij mijn digitale transformatie

Ontdek meer