Blog Wat is een Obeya?

Obeya Wat?!

Eén van de vitale tools om organisatorische wendbaarheid te bereiken is een Obeya. Het is het strategische instrument voor organisatorisch leren en het snel omzetten van inzichten in actie. Klaar om in deze grote visuele informatie-radiator te duiken?

Auteurs: Alexander Suykens, Anne-Marie Zeghers & Sonja Noben

Waarom is een Obeya belangrijk?

Een goede Obeya stelt je in staat om te anticiperen, prioriteiten te stellen en sneller aan te passen door tijdig de noodzaak van verandering te identificeren op basis van relevante en real-time data. Het is een plek waar je kan leren en handelen op basis van je leerervaringen. Het is een plek waar je samen experimenteert, nieuwe hypotheses test en aannames valideert, waar je snel faalt maar nog sneller leert.

Dit instrument maakt team- en afdelingsoverstijgende activiteiten mogelijk die de organisatorische silo’s en hiërarchieën doorbreken. Afhankelijkheden worden duidelijk op zo’n manier dat er een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat. Kansen om samen te werken worden sneller zichtbaar en je vermijd situatie waar de conclusie (laattijdig) is ‘oh nee, ik ben afhankelijk van iemand anders’.

Obeya is een echt product delivery management systeem dat de gebruikers volledig tevreden stelt en tegelijkertijd bijdraagt aan het succes van de visie. Edmund Nguyen – InfoQ
Obeya Example

Wat is een Obeya?

Obeya – Japans voor “grote ruimte” – is een term die wordt gebruikt in verband met projectwerk in de productie-industrie. Het vindt zijn oorsprong in het G21-project bij Toyota in de jaren 1990, dat leidde tot de eerste generatie Prius. Het is gebaseerd op de PDCA-principes (Plan Do Check Act/Adjust) van Lean Management. In essentie is het een grote visuele informatie radiator dat transparantie creëert over je waardecreatieproces. Waar wordt waarde gecreëerd, en waar wordt waarde geblokkeerd?

Welke informatie kan ik vinden in een Obeya?

De Obeya is de weerspiegeling van de strategie van het bedrijf, het startpunt voor elk agile team. Het toont de hele verhaallijn rond een product of initiatief:

  • Het strategisch bord stuurt activiteiten door de visie, de strategische doelstellingen en de bijbehorende belangrijkste resultaten te tonen.
  • Het delivery board visualiseert en bewaakt het waardecreatieproces.
  • Het problem-solving board helpt bij het oplossen van problemen (zowel op korte als lange termijn)

Door deze gevisualiseerde elementen samen te brengen in één fysieke of digitale ruimte wordt de juiste omgeving gecreëerd om de 3 sleutelprincipes naar voren te brengen: samen zien, samen leren en samen doen.

Ik wil mijn waardecreatie visualiseren

Ontdek meer